Del Share on Facebook

Kel-berg 3 akslet udtræk med containerlåse

Udtrækstrailer med containerlåse til 2 x 20" eller 1 X 40" container, løft på 1. aksel og medstyrende 3. aksel.