Del Share on Facebook

Kel-berg 2 akslet tipkærre med pendelside

Tipkærre fra 2010 med pendelklap i venstre side og plast i bunden.